Limbiate (MB)

 • -79%

  Infrazioni totali

 • -100%

  Infrazioni gravi

 • -12%

  Velocità media

 • -21%

  Velocità notturna

 

 • -96%

  infrazioni totali

 • -100%

  infrazioni gravi

 • -29%

  velocità media

 • -29%

  velocità notturna